สระบุรี-โรงพยาบาลสระบุรี จัดพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

อ่าน 396,506 ครั้ง

วันที่(13 พ.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศิริพาณิชย์ โรงพยาบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมีอง จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีถวายคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสระบุรี สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลสระบุรี ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 840 ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมอุปกรณ์ ประกอบการใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อโรงพยาบาลสระบุรี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โรงพยาบาลสระบุรีจะได้นำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทาน ในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชาติบ้านเมือง

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี ขอบคุณ สนง.ปชส.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-โรงพยาบาลสระบุรี จัดพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19