ยะลา”ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ช่วยประชาชนให้ถึงที่สุด จัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด ต้านภัย COVID-19 ถูกกว่าตลาด 20-40% ภายหลังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือแล้ว

อ่าน 238,762 ครั้ง

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 รถคาราวานธงฟ้าราคาประหยัด จำนวน 14 คัน เคลื่อนออกจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในกิจกรรม สินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้จำหน่ายสินค้า เนื่องจากเป็นหน่วยงานพื้นที่ที่มีข้อมูลของประชากร โดยให้จำหน่ายแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบางในลำดับต้น และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพาณิชย์ 4 จชต. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดด้วย กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 เดือนรอมฎอน และใกล้ช่วงเทศกาลวันฮารีรายอ ซึ่งพี่น้องมักประกอบอาหารแจกจ่ายในชุมชน ศอ.บต. จึงร่วมกับจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์ทั้ง 4 จังหวัด จัดกิจกรรมนี้เพื่อลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วยลดค่าครองชีพ ให้ประชาชนมีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40 เปอร์เซ็นต์ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า สำหรับรายการสินค้าในกิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 มีชนิดสินค้าสำคัญประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำหวาน ปลากระป๋อง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต่อการครองชีพ ทั้งนี้ ศอ.บต. จะมีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในอีกหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงสถานการณ์ COVID-19

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา”ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ช่วยประชาชนให้ถึงที่สุด จัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด ต้านภัย COVID-19 ถูกกว่าตลาด 20-40% ภายหลังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือแล้ว