สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับห้องอาหารยกยอ มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์

อ่าน 265,841 ครั้ง

อาจารย์กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และนายปริญญา
แรมวัลย์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย นายมนูญ พุฒทอง เจ้าของห้องอาหารยกยอ เดินทางมามอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดยมี นายแพทย์
กู้ศักดิ์ วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับห้องอาหารยกยอ มอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์