ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อ่าน 452,686 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ ว่าตนได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งวันนี้ได้เปิดดำเนินการเป็นวันแรก ศูนย์จะมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามการขอรับเงินสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย การรับเรื่องอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธ การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่หน่วยปฏิบัติทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้จัดตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ทุกหน่วยปฏิบัติและศูนย์ส่วนกลาง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 – 18.00 น.ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ตนได้ติดตามผลการดำเนินงาน จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย โดยได้รับรายงานจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ว่าจากจำนวนผู้ประกันตนมายื่นขอใช้สิทธิแล้วจนถึงปัจจุบัน (เริ่มยื่นตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 14 พ.ค.63) จำนวน 1,108,378 ราย สรุปการจ่ายเงินข้อมูล ณ วันที่ (20 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563) สำนักงานประกันสังคมได้อนุมัติสั่งจ่ายไปแล้ว จำนวน 809,509 ราย เป็นเงินจำนวน 4,695.898 ล้านบาทแล้วพร้อมกันนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน