เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริฯ ของคณะสงฆ์ ร่วมภาคีเครือข่าย – มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโรคระบาด

อ่าน 139,763 ครั้ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ พุทธบริษัท ญาติโยม และภาคีเครือข่ายฯ ผู้มีจิตอันเป็นกุศลของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญเป็นสมานฉันท์ ดำเนินงานจัดตั้งโรงทาน ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อส่งแรงใจ แสดงความห่วงใย และช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และวัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบถวายนมกล่อง รวมจำนวน 3,000 กล่อง และสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ รวมจำนวน 1,000 ขวด สมทบการดำเนินงานจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ ในโอกาสนี้ด้วย จากนั้น เวลา 16.00 น. วันเดียวกัน พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ในฐานะประธานผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ยังได้เมตตาเป็นประธาน “มอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกล่อง ขนมปัง ผักสด นมกล่อง น้ำดื่ม แอลกออล์ล้างมือ เป็นต้น จำนวน 200 ชุด ให้กับประชาชนผู้ได้รับความยากลำบาก โดยการประสานงานของคุณประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ณ วัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้วัดทั่วราชอาณาจักรที่มีศักยภาพเพียงพอ ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนั้น ได้ดำเนินงานจัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ โดยบูรณาการแนวทางการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส), โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5, โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เข้าด้วยกัน โดยสานต่อการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนภารกิจฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่เรียบร้อยดีงามยิ่ง นอกจากนี้ การจัดตั้งโรงทานสนองพระดำริฯ ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นวัด ในฐานะศูนย์กลาง และสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนอีกด้วย จึงขออนุโมทนาส่งกำลังใจไปถึงคณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายฯ ทั้งในจังหวัดปทุมธานี และทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากด้วยเมตตาจิต และความเสียสละอย่างเต็มกำลัง กล่าวได้ว่า โยมไม่ทิ้งพระ พระไม่ทิ้งโยม ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นภัยโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริฯ ของคณะสงฆ์ ร่วมภาคีเครือข่าย – มอบถุงยังชีพ ส่งแรงใจ สู้ภัยโรคระบาด