สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ เปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก ที่วัดสมุหประดิษฐาราม(พระอารามหลวง)

อ่าน 475,448 ครั้ง

วันนี้(19 พ.ค.63) เวลา 15.00 น. ณ วัดสมุหประดิษฐาราม(พระอารามหลวง) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผักโดยมีนายสาธิต แสนยนันท์ นายกฯ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ นางหัส แสนยนันท์ กำนันตำบลสวนดอกไม้ พร้อมด้วยส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที ร่วมให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมปลูกแปลงผัก โครงการ”หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก” ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้ประชาชนมีอาหารบริโภคในช่วงวิกฤตจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งประชาชนขาดรายได้หลายคนถูกเลิกจ้างงาน เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แปลงผักที่ปลูกนี้เป็นพื้นที่ของวัดสมุหประดิษฐาราม(พระอารามหลวง) พระครูสุธีปริยัตยาธร เจ้าอาวาส เห็นว่าพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จึงร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลสวนดอกไม้ จัดทำแปลงปลูกพืชผักต่าง ๆ เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหรพา ผักกาด คะน้า ผักชี เป็นต้น ซึ่งแปลงผักนี้จะมีชาวบ้านช่วยกันดูแลทุกวันเมื่อได้ผลผลิตก็จะนำไปช่วยเหลือแจกจ่ายกัน ต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ เปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก ที่วัดสมุหประดิษฐาราม(พระอารามหลวง)