สระบุรี-“นายกฯก้อง” นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกับกำนันตำบลเสาไห้ จัดโครงการ”อิ่มตามสั่ง ตังค์ไม่ต้องจ่าย” เลี้ยงอาหารผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

อ่าน 365,935 ครั้ง

วันนี้(20 พ.ค.63) เวลา 10.00 น. ที่ ลานด้านหลัง สนง.เทศบาลตำบลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาไห้ นางปิยรัตน์ โพธิ์ใบ(ซ้อเล็ก) ที่ปรึกษานายกฯ นายทรงวุฒิ อัคราช ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับนางสว่างจิต อินข่าน(กำนันต้อม) กำนันตำบลเสาไห้ จัดโครงการ”อิ่มตามสั่ง ตังค์ไม่ต้องจ่าย” เลี้ยงอาหารผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยมีผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อสม. มาร่วมจัดเตรียม และทำอาหาร เพื่อจัดเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาไห้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ไปจนถึงเวลา 13.00 น. หรือจนกว่าอาหารที่เตรียมไว้ต่อวันจะหมด โครงการนี้จะมีขึ้นตั้งแต่ วันที่ 20 – 28 พ.ค.63 เพื่อบรรเทาเดือดร้อนและช่วยเหลือ คนพิการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโวิด-19 ทางเทศบาลตำบลเสาไห้ ได้จัดเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดครองกรอง จุดลงทะเบียน วัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดหาแอลกอฮอล์เจล ล้างมือสำหรับประชาชนที่มารับอาหารตามหลักมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจัดตาม social distancing การรักษาระยะห่างทางสังคม ในการยืนเข้าแถวรับอาหาร การจัดที่นั่งระหว่างรับประทานอาหาร การจัดการภาชนะภายหลังรับประทานอาหารเสร็จ ซึ่งทางเทศบาลตำบลเสาไห้ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพื่อจะไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) นายกฯก้อง ปิลันธน์ โพธิ์ใบ ได้กล่าว ขอขอบคุณ​คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ พนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้​ ท่านกำนัน​ ผู้ใหญ่​บ้าน​ และจิตอาสา​ทุกท่าน​ ที่ร่วมแบ่งปันกำลังแรง กำลังทรัพย์​ ซึ่งโครงการฯนี้ใช้เงินส่วนตัวของนายกฯและมีผู้ใจบุญสนับสนุนไม่ได้ใช้งบของเทศบาลฯ จัดโครงการฯขึ้นมาด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-1

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-“นายกฯก้อง” นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกับกำนันตำบลเสาไห้ จัดโครงการ”อิ่มตามสั่ง ตังค์ไม่ต้องจ่าย” เลี้ยงอาหารผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)