ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู รุดเยี่ยมครอบครัวราษฏรผู้ถวายฏีกาในหลวง เจ้าตัวบอกว่าภายหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคต รู้สึกเสียใจและสำนึกในพระคุณพ่อหลวง ชีวิตนี้ขออาสาทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ภายใต้การดำเนินชีวิตที่พอเพียง

อ่าน 848,141 ครั้ง

image imageวันที่(4 พย.59)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่ 246 หมู่ 12 บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายพิมาน วงศ์อภัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู (พมจ.) นายอิทธิพัฒน์ โรจน์จตุรานนท์ ผอ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู (ศคพ.)นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู (บพด.)นายอำเภอโนนสัง นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด กำนัน ผู้ใหญบ้าน รุดเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ นายทวี ป้องเรือ พร้อมครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว นายทวีฯ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 6,000 บาท พร้อมถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัด ผ้าห่ม ผ้าขนหนู และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้ นายกเทศบาลตำบลหนองเรือ ดำเนินการจัดหาสถานที่ในการปลูกผักแก่ครอบครัวนายทวีฯ ตามที่ร้องขอของครอบครัวimage imageนายธนากรฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ภายหลังนายทวีฯถวายฏีกาในหลวง ซึ่งนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เดินทางมามอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวนายทวีฯเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เป็นทุนประกอบอาชีพจำนวน 50,000 บาท โดยจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัว และเครื่องตัดเย็บผ้าที่ชำรุดทรุดโทรม

ด้านนายทวีฯ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือ โดยเจ้าตัวบอกว่าตื้นตันใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพ่อของแผ่นดิน ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น และหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคต ครอบครัวของตนเองมีความทุกข์และเสียใจไม่ยิ่งหย่อนกว่าพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศและทั่วโลก ตนเองและครอบครัวขอให้คำมั่นสัญญาว่าจากนี้จะดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจความพอเพียง จะเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพ่อหลวง และขอทำดีเพื่อพ่อตลอดชีวิตจะหาไม่ และขอตั้งปณิธานว่าจะดำเนินรอยตามพระองค์ท่านในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเพียร ความพอประมาณ ความพอดีไม่ทำอะไรที่เกินกำลังของตนเอง จะทำแต่ความดีสอนลูกหลานให้เป็นคนดีโดยมีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างตลอดไปimage imageนายพิมานฯพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฏรที่ถวายฏีกา และองคมนตรีได้เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานให้นายทวีและภรรยา ซึ่งมีร่างกายพิการ และภายหลังการติดตามการใช้จ่ายเงินนายทวีฯภายได้รับการช่วยเหลือว่านายทวีฯได้นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ลงทุนในการประกอบอาชีพ ปลูกพืชผักสวนครัว ซ่อมแซมบ้านอาศัย และเงินที่เหลือส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนการเล่าเรียนบุตรและเหลือใช้จ่ายในการดำรงชีพอย่างประหยัดและเหมาะสมimage image imageข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู รุดเยี่ยมครอบครัวราษฏรผู้ถวายฏีกาในหลวง เจ้าตัวบอกว่าภายหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคต รู้สึกเสียใจและสำนึกในพระคุณพ่อหลวง ชีวิตนี้ขออาสาทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ภายใต้การดำเนินชีวิตที่พอเพียง