กินเที่ยว ทั้งหมด

เริ่มแล้วเทศกาลล่องแก่งหินเพิงครั้งที่ 22 กีฬาทางน้ำที่ท้าทายสนุกสนานและเร้าใจตลอดเส้นทางลำน้ำไสใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวยกให้เป็นอันดับหนึ่งของการล่องแก่งที่มันสะใจสุดๆ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ หน่วยพิทักษ์ทำการอุทยานแห่งช […]

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองในหมอกตลาดวัฒนธรรม สู่ไทยนิยมยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชกา […]

แม่ฮ่องสอน:งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองในหมอกสุดคึกคัก แม้ฝนจะตกก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดงาน ยังคงมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 นางเทพินท์ พงษ์วดี ประธานชุมชนกาด […]

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนต่อแพ จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม กาดต่อแพ

ณ วัดต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นาย […]