ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ออนไลน์ ทั้งหมด

แม่ฮ่องสอน :กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำสตรี ด้านการพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

วันที่16กันยายน เวลา 09:30 น.นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำ […]

สระบุรี-สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสระบุรี เตรียมฝึกซ้อมการแก้ไขสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน จากระบบส่งไฟฟ้า

วันนี้(16 ก.ย.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น […]