ข่าววันนี้ ทั้งหมด

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเข้าตรวจค้นรร.พัฒนาอิสลามวิทยา จากกรณีเจ้าหนัาที่ชุดนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าก็บหลักฐานภายใน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 และได้มีการนำเสนอข่าว ว่าเจ้าหน […]

กฎบัตรนครสวรรค์ “การปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีการฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรง เป็นหอศิลป์นานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสันติ […]