ข่าวกระทรวง ทั้งหมด

กฟผ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก”แสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำศาสตร์พระราชาฯ มาพัฒนาชุมชน

กฟผ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จัดงาน “พลังงานสรรค […]

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

วันที่(6 พฤศจิกายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและส […]