ข่าวกระทรวง ทั้งหมด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ […]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดเสวนาการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน มุ่งหวังโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทย พร้อมผลักดันระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai

วันที่(17/06/61) เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธ […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจร ที่จังหวัดแพร่

แพร่ : เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่ป่าในเมือง ที่สวนพฤกศาสตร์

พิษณุโลก : เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายง […]