ข่าวกระทรวง ทั้งหมด

กฟผ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก”แสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำศาสตร์พระราชาฯ มาพัฒนาชุมชน

กฟผ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จัดงาน “พลังงานสรรค […]