ข่าวกระทรวง ทั้งหมด

รองอธิบดีกรมชลประทาน(ฝ่ายก่อสร้าง) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงฯ ทั้ง 2 ระยะ

กรมชลประทาน : เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวราย […]