ข่าวกระทรวง ทั้งหมด

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

วันนี้(8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.)กองอำนวยการรักษาความ […]

โฆษก กอ.รมน.เปิดเผยตามนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ให้มีการเข้มงวดในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย

วันนี้ (3 ต.ค.61) พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได […]

ยะลา:วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดงาน การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมภาคใต้ชายแดน

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา พลเอก สุรเ […]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ อำเภอ​หล่มสัก

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิก […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา

วันนี้ (13 ก.ย.61) เวลา 09.00 น.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐ […]

อุดรธานี!!กฟผ.มอบโรงสีสืบสานปณิธานงานพ่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ดงเรือง อ.หนองหาน อุดรธานี

วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่บ้านดงเรือง อ.หนองหาน จ.อุดรธา […]