ข่าวการเมือง ทั้งหมด

สระบุรี-กอ.รมน.สระบุรี จัดฝึกอบรมการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

วันที่(27/03/61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลลูม โรงแรมเกียว […]