ข่าวกู้ภัยอาสา ทั้งหมด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน รุกแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

(วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ […]