ข่าวกู้ภัยอาสา ทั้งหมด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซับน้ำตาหลังเกิดภัยในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมมอบเงินค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดภาคกลาง

วันอาทิตย์ที่15 กันยายน62  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยนางศิริ […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำสายธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา จัดยาเวชภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สมทบเพิ่มเติมจากกรุงเทพฯ ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ (8 กันยายน 2562; อุบลราชธานี) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง […]

ป่อเต็กตึ๊งเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง แจกเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่(24 สิงหาคม 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำโดยนายจารุรัต […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยลดความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจังหวัดนนทบุรี

วันนี้(21 สิงหาคม62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยคุณวิเชียรเตช […]