ข่าวกู้ภัยอาสา ทั้งหมด

เชียงใหม่:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(1ธ.ค.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ […]

ตาก:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(26พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห […]

ตาก:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(24 พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะ […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(23พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห […]

เชียงราย:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

วันที่(21พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ […]

เชียงราย:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(19พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ […]

เชียงราย:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(18พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ […]

เชียงใหม่:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(17พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ […]