ข่าวกู้ภัยอาสา ทั้งหมด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร

วันนี้(10 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะ […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ -มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน850ชุด)

วันนี้(9 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ มูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถานมูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ จ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน1,000ชุด)

วันนี้(8 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิมหาสารคามการกุศล จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน1,000ชุด)

วันนี้(7 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห […]

เพชรบูรณ์:วัดจันทร์นิมิตรแจกข้าวสาร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่บริเวณลานวัดจันทร์นิมิต ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหว […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน1,000ชุด)

วันนี้(5 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน1,000ชุด)

วันนี้(4 ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห […]

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร(จำนวน1,500ชุด)

วันนี้(3ธ.ค.60)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ […]