ข่าวภูธร ทั้งหมด

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเข้าตรวจค้นรร.พัฒนาอิสลามวิทยา จากกรณีเจ้าหนัาที่ชุดนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าก็บหลักฐานภายใน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 และได้มีการนำเสนอข่าว ว่าเจ้าหน […]

กฎบัตรนครสวรรค์ “การปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีการฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรง เป็นหอศิลป์นานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสันติ […]

สระบุรี-รองผู้ว่าฯสระบุรี​ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ”สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน​

วันที่(14 พ.ย.62​) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ส่งเส […]

สระบุรี-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยให้หมดไป จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนแก่เด็กอายุ 1–12 ปี

วันที่(14 พ.ย.62) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรี […]

สระบุรี-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปีที่ 64 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ (14 พ.ย.62) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทค […]