ข่าวสังคม ทั้งหมด

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่(5 เม.ย. 61) นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศ […]

เบตง ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากกราบไหว้บรรพบุรุษช่วงเทศการเชงเม้ง เบตง ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากกราบไหว้บรรพบุรุษช่วงเทศการเชงเม้ง

วันที่ 5 เม.ย.61 ที่สุสานจีนบ้าน กม4 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เ […]

สระบุรี-ผู้ว่าฯ สระบุรี เปิดโครงการ”พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาขีพตามแนวทางประชารัฐ”ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่(04/04/61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหา […]

โฆษกตร นำทีมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมโครงการดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย สืบสานประเพณี สวมชุดไทยไปเที่ยวสงกรานต์

โฆษกตร นำทีมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มดาราศิลปิน น […]