ข่าวสังคม ทั้งหมด

น้ำใจไทยสู่เมียนมาร์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยดินโคลนถล่มในจังหวัดมะละแหม […]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่(14 ส.ค.62) เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติศรีว […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ให้พระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พร […]

ผู้ว่าฯมุกดาหาร นำพสกนิกรชาวมุกดาหาร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา17.00 น. ที่บริเวณสนามห […]

สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87

วันที่(12 ส.ค.62) เวลา 09. 30 น. โดมอเนกประสงค์ วัดชัยเ […]