ข่าวอาชญกรรม ทั้งหมด

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเข้าตรวจค้นรร.พัฒนาอิสลามวิทยา จากกรณีเจ้าหนัาที่ชุดนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าก็บหลักฐานภายใน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 และได้มีการนำเสนอข่าว ว่าเจ้าหน […]

ยะลา”ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาบุคลากร อัน-นาส ในโอกาสพบปะร่วมประชุมหารือและแนะนำสถาบันฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเจริ […]