ข่าวเศรฐกิจ ทั้งหมด

กฎบัตรนครสวรรค์ “การปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีการฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรง เป็นหอศิลป์นานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสันติ […]