ข่าวเศรฐกิจ ทั้งหมด

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมก่อนลงพื้นที่การปฏิบัติงานของอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 130 ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา

วันนี้(22/02/61) เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธ […]

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “อบจ.กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ”

วันนี้(29/01/61) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธ […]