ข่าวเศรฐกิจ ทั้งหมด

ตลาดพวงสว่าง 345 บางคูวัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการแล้วอย่างยิ่งใหญ่ร้านค้า ร้านขายมาตรฐานในสินค้าและสะอาดถูกหลักอนามัยพร้อมโปรโมชั่น ไข่ไก่ฟองละ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 พลโทชาญชัย ภู่ทอง ประธานที่ปรึกษาบ […]

สระบุรี-สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)และรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย เตรียมพร้อมเกษตรกรก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

วันนี้ (17 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. […]

กฎบัตรนครสวรรค์ “การปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีการฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรง เป็นหอศิลป์นานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสันติ […]