ผู้ชาย ทั้งหมด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนุนชาวนา ช่วยอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง รวมตัวท้องถิ่นจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ทั่วประเทศ พร้อมเดินสายหาพื้นที่ให้ผู้ค้า

วันนี้(4/12/60) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริม […]