ข่าวกรม ทั้งหมด

ทอ.โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา และชมรมภูมิพลังแผ่นดิน จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย”

วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก สิท […]

สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่(18 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ต […]

ทร.จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้( 13 ตุลาคม 2562 ) เวลา 06.30 น.  พลเรือเอก สมชาย […]

ทอ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลอากาศเอก ว […]