Tags : ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ออนไลน์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.

วันที่(23/02/61) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริ […]

478,606 ครั้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมก่อนลงพื้นที่การปฏิบัติงานของอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 130 ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา

วันนี้(22/02/61) เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธ […]

546,605 ครั้ง