Tags : ข่าวไอที

“วัดเขาวัง”อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวาย ณ พระอุโบสถวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

วันที่ข่าว : 18 กรกฎาคม 2559 ณ พระอุโบสถวัดมหาสมณารามรา […]

874,500 ครั้ง