Tags : ข่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ […]

753,293 ครั้ง

ยะลา:โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9

วันนี้ (23 มิ.ย.61) ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสัง […]

385,472 ครั้ง