Tags : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานสานพลังประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” ท่องเที่ยวสุขใจ

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ […]

699,797 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมนำชมสำนักงาน รายงานผลการดำเนินงาน และแนวำทางการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ

วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุร […]

583,445 ครั้ง